Công ty Fonist Telecom - dành cho đại lý phân phối

   

 

Cty Fonist Telecom hiện có nhiều sản phẩm thẻ gọi điện thoại và máy điện thoại cho quý đại lý tham gia kinh doanh.

 

Đại lý có thể gọi ngay Trung Tâm Tổng Đài Người Việt: 090.9902.5652 | 050.1541.9884 để trao đổi các sản phẩm hiện có.

 

- Bảng tham khảo thông tin http://congdong.fonist.com

 

- Website Siêu thị Fonist Telecom: http://sieuthi.fonist.com