HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APN ĐỂ TRUY CẬP INTERNET PHIÊN BẢN ANDROID

1. Từ màng hình chính vào cài đặt ( setting )

2. Trong phần cài đặt chọn dữ liệu mạng
(hoặc data networkd / nhiều hơn / thêm)
* Tên gọi này tùy vào điện thoại bạn đang sử dụng

3. Trong dữ liệu mạng, tiếp tục chọn mạng di động
(mobile networks)
4.1. Cài đặt cấu hình APN SIM DOCOMO:

Name: Có thể đặt tùy thích ( VD: 4G)

APN: lte-d.ocn.ne.jp

Username: mobileid@ocn

Password: mobile

4.2. Cài đặt cấu hình APN SIM AU với thông số như sau:

Name: Có thể đặt tùy thích ( VD: 4G)

APN: uqmobile.jp

Username:uq@uqmobile.jp

Password: uq

4.3. Cài đặt cấu hình APN SIM SOFTBANK với thông số như sau:

Name: Có thể đặt tùy thích ( VD: 4G)

APN: plus.4g

Username:plus

Password: 4g

Hướng dẫn cho iOS | Quay lại