HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APN ĐỂ TRUY CẬP INTERNET VỚI SIM DOCOMO - AU

1. Trên màn hình chính mở bằng trình duyệt web safari

2.1. Truy cập địa chỉ - SIM DOCOMO

www.fonist.com/docomo.mobileconfig

2.2. Truy cập địa chỉ - SIM DOCOMO 10GB/3DAY

www.fonist.com/docomo10gb.mobileconfig

2.3. Truy cập địa chỉ - SIM DOCOMO 4.5GB/3DAY

www.fonist.com/docomo45gb.mobileconfig

2.4. Truy cập địa chỉ - SIM AU - Không giới hạn

www.fonist.com/au5000.mobileconfig

2.5. Truy cập địa chỉ - SIM SOFTBANK 300GB tháng

www.fonist.com/softbank.mobileconfig

2.6. Truy cập địa chỉ - SIM DOCOMO 15GB/tháng

www.fonist.com/docomo15gb.mobileconfig

2.7. Truy cập địa chỉ - SIM DOCOMO 25GB/tháng

www.fonist.com/docomo25gb.mobileconfig

3. Một thông tin cấu hình xuất hiện, để chấp nhận chọn cài đặt

4. Điện thoại sẽ yêu cầu mở máy để xác nhận

6. OK nhấn cài đặt để hoàn tất

7. Xong, vậy là điện thoại đã có cấu hình APN truy cập internet

8. Quay lại màn hình chính, chọn cài đặt (setting)

9. Chọn di động

10. Tùy chọn dữ liệu di động

11. Chọn mạng dữ liệu di động

12.1. Cài đặt cấu hình APN SIM DOCOMO với thông số như sau:

APN: lte-d.ocn.ne.jp

Username: mobileid@ocn

Password: mobile

12.2. Cài đặt cấu hình APN SIM AU với thông số như sau:

APN: uqmobile.jp

Username:uq@uqmobile.jp

Password: uq

Với các bạn chuyên gia, các bạn có thể đến bước 12 nhập trực tiếp thông số trên

Hoàn thành xong, sau đó trở về màng hình bước 10 và bật dữ liệu di dộng lên và sử dụng

Hướng dẫn cho Android | Quay lại