〒341-0038 Saitamaken, Misatoshi, Chuo 5-2-2, SHATORE 101
   contact@fonist.com
 

THÔNG TIN CÔNG TY FONIST TELECOM

Tên công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN FONIST TELECOM
( 株式会社 フォニスト。テレコム )

Ngày thành lập:

12/01/2005

Trụ sở làm việc:

〒135-0063東京都江東区有明 3-7-26有明フロンティアビルB棟9階

Lĩnh vực kinh doanh:

- Prepaid Phone Card, Smart Pit Phone Card, VOIP Calling Card,…
- OEM Card, VOIP Rental System, VOIP wholesale,…
- Webcall, Live chat, Call center services
- Pocket Wi-Fi rental services
- Skype Calling System - Skype Channel Licence Agent Authority

Tài khoản bưu điện:


Số tài khoản: 10150-82969281
Tên tài khoản: Fonist Telecom Co., Ltd.

Tài khoản ngân hàng bưu điện:

Tên ngân hàng: Yucho Ginko
Tên chi nhánh: 018 (zero ichi hachi)
Số tài khoản: 8296928
Tên tài khoản: Fonist Telecom Co., Ltd.

Tài khoản ngân hàng UFJ:

Tên ngân hàng: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
Tên chi nhánh: Fukagawa (số chi nhánh: 086)
Số tài khoản: 0067672
Tên tài khoản: Fonist Telecom Co., Ltd.